Trang Chủ / Chia Sẻ / Mẹ Chồng – Nàng Dâu

Mẹ Chồng – Nàng Dâu

Chồng tôi nhất quyết trả công cho bà nội, khi nhờ bà trông cháu

"Chồng bàn với tôi, nếu bà nội ra trông cháu, mỗi tháng chúng tôi sẽ đưa bà ba triệu, coi như trả lương cho bà. Bà nghe vậy có vẻ cũng đồng ý rồi. Tôi nghe xong cảm thấy vô cùng khó chịu. Bà là mẹ, là bà nội, ra giúp con giúp cháu mà còn lấy tiền công, càng nghĩ tôi càng cảm thấy không ra làm sao, lại còn phải rõ ràng sòng phẳng như vậy..."

Đọc thêm »